Goede fijnstoffilters beschermen uw gezondheid

Fijnstoffilters voor luchtbehandelingsinstallaties

Wij leveren fijnstoffilters in diverse maten en uitvoeringen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van zakkenfilters of in de vorm van compact filters.
Uiteraard zijn absoluutfilters ook bijzonder geschikt voor het filteren van fijnstof.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, bestaande uit in de lucht zwevende deeltjes met een
aerodynamische diameter kleiner dan 10 micron.
Deze deeltjes zijn van verschillende herkomst en verschillende chemische samenstelling.

Fijnstof bedreigt de gezondheid

Epidemiologische en toxicologische onderzoeken tonen aan dat inademing van fijnstof schadelijk is
voor de gezondheid. Jaarlijks sterven duizenden mensen in Nederland en België eerder door acute
blootstelling aan fijnstof.
Daarnaast verergert chronische blootstelling aan fijnstof de symptomen bij mensen met
luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Tevens belemmert het de ontwikkeling van de
longen bij kinderen.

Een recent rapport van het Europese Milieu Agentschap (EEA) toont aan dat in Europa jaarlijks 350.000 mensen eerder overlijden als gevolg van de uitstoot van fijnstof.
Tevens zorgt vervuiling door vrachtvervoer in Europa jaarlijks voor 3.000.000 ziektedagen.

De kleinste deeltjes zijn het meest schadelijk

Bekend is dat gezondheidschade met name optreedt bij inademing door de kleinere fractie van de
deeltjesgrootte verdeling, deeltjes kleiner dan 2,5 micron.

Waar deeltjes met een grootte van meer dan 10 micron door de neushaartjes en het slijmvlies
tegen worden gehouden dringen deeltjes van 2,5 micron en kleiner tot in de longblaasjes door.
In de longen treedt schade op waardoor zuurstofopname bemoeilijkt wordt.
Gevolgen hiervan kunnen zijn kortademigheid en een benauwd gevoel.

Mogelijk dat fijnstof er ook zorg voor draagt dat bloed stroperiger wordt en daarmee de kans op
een hartinfarct op herseninfarct doet toenemen.

Sommige mensen zijn gevoeliger voor fijnstof dan anderen.
Het is echter aannemelijk gemaakt dat een hogere blootstellingconcentratie en bij een grotere
gevoeligheid het gezondheidsrisico groter is.

Met name kwetsbare groepen als ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen lopen
een hoog gezondheidsrisico.

Goede fijnstoffilters beschermen uw gezondheid

Helaas zijn wij niet in staat het fijnstofprobleem buitenshuis op te lossen, echter wij hebben wel diverse
filters in ons programma om zoveel mogelijk fijnstof uit de lucht te filteren alvorens de lucht via mechanische ventilatiesystemen gebouwen binnenkomt.

Aangezien veel mensen overdag afhankelijk zijn van deze lucht tijdens verblijf op kantoor of in bijvoorbeeld een gezondheidsinstelling, kunnen onze filters veel klachten als gevolg van fijnstof reduceren.

Neem contact met ons op voor een advies voor de beste filters voor uw situatie.

Contact
U zoekt direct contact?
Downloads
Bekijk onze brochures online