Interfilter is onderdeel van de Interair-groep
Interfilter

Interfilter

Food grade filters

Een groot deel van de filters uit ons leveringsprogramma zijn leverbaar in foodgrade, overeenkomstig de richtlijnen van de FDA en HACCP.

De filters worden per stuk verpakt en indien van toepassing in een RVS uitvoering geleverd.

Hiervolgend de BRC-wereldstandaard voor voedselveiligheid januari 2012 versie 6:

  • Lucht, andere gassen en stoom die direct in contact komen met- of als ingrediënt worden gebruikt in- producten, moeten worden bewaakt om te waarborgen dat deze geen contaminatierisico vormen. Perslucht die direct met het product in contact komen moeten worden gefilterd.
  • Materialen die bij onderhoud en installatie, apparatuur of fabriek gebruikt worden en een risico vormen door direct of indirect contact met grondstoffen, tussen- en eindproducten, zoals smeerolie, dienen food grade te zijn.
  • Filters en zeven moeten regelmatig worden geïnspecteerd of worden getest op beschadiging met een gedocumenteerde frequentie op basis van het risico, Voor deze controles moet een registratie worden bijgehouden. Indien defecte filters of zeven worden ontdekt, moet dit worden geregistreerd en de mogelijke productcontaminatie worden onderzocht en passende maatregelen moeten worden getroffen.