Advies mechanische ventilatie in verband met COVID-19

 • Ventileer voldoende
  Het grootste risico op besmetting met corona loopt men inpandig in ruimtes waar meerdere mensen tegelijkertijd verblijven of waar regelmatig andere mensen zijn. Ventileren met buitenlucht zorgt voor 'spoeling' van de binnenlucht en voert eventuele zwevende dragers van corona zoveel mogelijk af naar buiten. Deze dragers kunnen minuscule waterdruppels en aerosolen zijn die vrijkomen bij niesen en hoesten, maar bijvoorbeeld ook (fijn)stofdeeltjes waar de aerosolen aan kunnen hechten. 
   
 • Schakel eventuele recirculatie door het ventilatiesysteem volledig uit
  Recirculatie van lucht vergroot de kans op verspreiding van dragers van het coronavirus door het pand. 

 • Ventileer de toiletgroepen voldoende
  Het aan covid-19 verwante SARS virus bleek zich ook via druppeltjes toiletwater die vrijkomen bij het doorspoelen te kunnen verspreiden. Over covid-19 bestaan nog veel onduidelijkheden op dat gebied, maar om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten verdient het aanbeveling de klep van het toilet te sluiten bij het doorspoelen en daarnaast de afzuigventilator de hele werkdag aan te laten staan. 

 • Upgrade naar een hogere filterklasse voor de buitenluchtfilters
  De kans op besmetting met corona via de toevoerlucht van buitenaf via het ventilatiesysteem is nihil. Onze longen zijn echter gevoelig voor fijnstof dat in de buitenlucht aanwezig is. Longblaasjes kunnen geïrriteerd raken met als gevolg een overgevoeligheid van de luchtwegen. Deze overgevoeligheid kan het ziektebeeld bij eventuele besmetting met covid-19 negatief beïnvloeden en de klachten na besmetting doen verergeren. Luchtfilters met een hogere filterklasse verlagen de hoeveelheid fijnstof die via het ventilatiesysteem het pand binnendringen met als gevolg minder belasting met fijnstof van de longen en ook een verlaging van de hoeveelheid fijnstof dat zou kunnen dienen als drager van covid-19. 

  Een filter dat bij uitstek geschikt is voor het doorvoeren van een upgrade is ons zakkenfilter type NW98 ES. Dit filter heeft de hoge filterklasse ISO ePM1-90%. Dankzij de speciale samenstelling van het filtermedium en de aerodynamische vorm van de zakken hebben deze filters een lager energieverbruik dan veel concurrerende zakkenfilters met een lagere filterklasse bij een zelfde maatvoering.

 

Heeft u een vraag?