Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Actueel

Wat is fijnstof en hoe passen wij het juiste fijnstoffilter toe?

fijnstoffiltratieWat is fijnstof?

Fijnstof, oftewel Particulate Matter (PM), is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner of gelijk aan 10 micron (PM10). Deze deeltjes zijn van verschillende herkomst en verschillende chemische samenstelling(en). De samenstelling van fijnstof wordt onder andere bepaald door de omgeving en door de weersomstandigheden.

Gezondheidsrisico's van fijnstof

Epidemiologische en toxicologische onderzoeken tonen aan dat (vooral langdurige) inademing van fijnstof zeer schadelijk is voor de gezondheid. Een recent rapport van het Europese Milieu Agentschap (EEA) toont aan dat in Europa jaarlijks 350.000 mensen eerder overlijden als gevolg van inademing van het genoemde fijnstof. Kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen lopen bij chronische blootstelling aan fijnstof een hoog gezondheidsrisico. Het onderzoek toont daarbij belemmering aan tijdens de ontwikkeling van de longen bij kinderen.

fijnstoffilters

Fijnstof kan de gezondheid op verschillende manieren schaden, afhankelijk van de grootte van de deeltjes en hun penetratiediepte in het menselijk lichaam. Hierbij geldt; hoe kleiner het deeltje, hoe dieper deze in het menselijke lichaam terecht kan komen.

De belangrijkste deeltjesmaten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zijn:

  • PM10 (Particulate Matter 10 micrometer): Deeltjes met een grootte tot 10 micrometer kunnen de bovenste luchtwegen, zoals de neus en keel, bereiken. Ze kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken en leiden tot symptomen zoals hoesten en keelpijn.
  • PM2,5 (Particulate Matter 2,5 micrometer): Deze kleinere deeltjes hebben de mogelijkheid om dieper in de luchtwegen door te dringen en zelfs de longen te bereiken. Ze kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder verergering van luchtwegaandoeningen zoals astma en bronchitis, verhoogd risico op luchtweginfecties en hart- en vaatziekten.

PM1 fijnstof is het meest schadelijk

Bekend is dat de grootste gezondheidsschade met name optreedt bij inademing door de kleinere deeltjes, deeltjes kleiner dan 2,5 micron: PM2,5 en kleiner. Waar deeltjes met een grootte van meer dan 10 micron door de neushaartjes en het slijmvlies tegen worden gehouden, dringen deeltjes van 2,5 micron en kleiner tot in de longblaasjes door. In de longen treedt schade op waardoor zuurstofopname bemoeilijkt wordt. Gevolgen hiervan kunnen zijn kortademigheid en een benauwd gevoel. Ultrafijnstof, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 0,1 micron, kunnen via de longblaasjes doordringen tot in de bloedbaan. Dit heeft een nadelige invloed op de samenstelling van het bloed en kan infarcten tot gevolg hebben.

Fijnstof uit de lucht filteren met fijnstoffilters

Luchtfilters spelen een belangrijke rol bij het verwijderen van fijnstof uit de lucht. Hier zijn enkele redenen waarom het gebruik van luchtfilters belangrijk is voor het filteren van fijnstof:

  • Bescherming van de gezondheid: Luchtfilters helpen bij het verwijderen van fijnstofdeeltjes uit de lucht die anders ingeademd zouden worden. Door de lucht te zuiveren van deze deeltjes, verminderen luchtfilters het risico op ademhalingsproblemen, allergieën en andere gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door blootstelling aan fijnstof.

  • Luchtkwaliteit verbeteren: Het gebruik van luchtfilters draagt bij aan het handhaven of verbeteren van de algemene luchtkwaliteit in binnenruimtes. Dit is vooral belangrijk in stedelijke gebieden of gebieden met veel verkeer en industriële activiteit, waar de concentratie van fijnstof vaak hoger is.

  • Verlenging levensduur van het ventilatiesysteem: Fijnstofdeeltjes in de lucht kunnen niet alleen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ook schadelijk voor het mechanische ventilatiesysteem. Luchtfilters voorkomen dat de fijnstofdeeltjes zich ophopen in de luchtkanalen en luchtbehandelingsinstallatie, wat de levensduur van het systeem verlengd en de behoefte aan onderhoud verminderd. Ook voorkomt het aangroei van bacteriën en schimmels. 

Luchtfilters helpen bij het creëren van een gezondere, schonere en veiligere binnenlucht, terwijl ze tegelijkertijd de impact van fijnstof op de gezondheid en het milieu verminderen.

Hoe passen wij het juiste fijnstoffilter toe? 

Meten = weten. Daarom worden er voorafgaand aan een filteradvies eerst diverse dingen gemeten. Om een juist advies te kunnen geven maken wij gebruik van de Eurovent 4/23 richtlijn. Met deze richtlijn wordt er een minimale aanbevolen ISO16890 filterefficiency bepaald aan de hand ODA (Outdoor Air) en SUP (Supply Air). 

Om de juiste ODA categorie te kunnen bepalen moeten wij erachter komen wat de buiten luchtkwaliteit is en hoeveel fijnstof zich in de buitenlucht bevindt. Zo staat ODA 1 voor de minste fijnstof vervuiling in de lucht tot aan ODA met de hoogte fijnstof concentraties. Daarna wordt er bepaald in wat voor SUP categorie de specifieke locatie valt. Dit kan SUP 1 zijn (ruimtes met hoge eisen aan hygiëne en hoge bezetting) tot aan SUP 5 (ruimtes waar nauwlijks mensen komen). Na het bepalen van de ODA en SUP categorie wordt er duidelijk welke minimale aanbevolen filterefficiency benodigd is om een schone en gezonde binnenlucht kwaliteit te kunnen realiseren. 

Wist u dat wij luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren op locatie?

Aan de hand van onze fijnstof metingen brengen wij allereerst de omgevingslucht in kaart. Hier meten wij wat het (fijn)stofaanbod in uw omgeving zal zijn. Dit is tenslotte de lucht welke, via de ventilatie aanzuig, het betreffende pand zal binnentreden. Vervolgens meten wij de concentratie fijnstof achter het op dat moment toegepaste filter in de luchtbehandelingskast. Vanaf dat moment kunnen wij dan concluderen of het betreffende filter voldoet aan de tegenwoordig gestelde adviezen en normeringen waaraan wij ons uiteraard (meer dan) conformeren. Oftewel; houdt dit filter voldoende fijnstof tegen? Daarbij zullen wij altijd op meerdere plekken in het pand meten om zo de binnen luchtkwaliteit in algemene zin bloot te leggen. Dit zijn dan de plekken waar de meeste personele bezetting plaats vindt. De resultaten n.a.v. de bovengenoemde metingen bieden ons de mogelijkheid om vast te stellen of de binnen luchtkwaliteit op locatie wel of niet voldoet. Mocht deze niet voldoen, dan adviseren en assisteren wij u tijdens het daaropvolgende optimalisatie proces.

Fijnstoffilters vergelijken middels onze tool

Nadat er bepaald is welke minimale aanbevolen filtereffciency benodigd is wordt er gekeken naar het soort filter (bijvoorbeeld paneel, compact of zakken). Ook per soort filter zijn er verschillende types beschikbaar, zoals het medium. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om zelf het filter te selecteren welke het meest voldoet aan haar wensen en behoeften. Wij bieden diverse types aan welke middels onze zelf ontwikkelde tool met elkaar worden vergeleken op filterklasse, levensduur, energieverbruik (en kosten), CO2 uitstoot en aanschafkosten. Uiteraard geven wij een advies of presenteren de diverse opties met de voor- en nadelen, waarna de klant zelf het gewenste filter kan selecteren. 

Kennissessies fijnstoffiltratie: het (Inter)filter college

Om onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevaren van fijnstof is het essentieel dat we de juiste fijnstoffilters toepassen. Wij realiseren ons maar al te goed dat, door constante wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen, men niet direct weet welk type filter nu waar het beste zal presteren. Geen paniek! Door middel van onze jarenlange expertise kunnen wij u in elke situatie aan de hand meenemen om zo tot het gewenste resultaat te komen; een schoon en gezond binnen luchtklimaat. Uiteraard is het vooral ons doel om onze kennis met onze partners te delen. Zodoende geven wij wekelijks kennissessies waarin wij onze kennis en expertise op onze relaties overbrengen. Dit zodat men deze kennis vervolgens weer eigenhandig kan gebruiken om overal de juiste fijnstoffilters toe te kunnen passen. Deze kennissessies kunt u bij ons op locatie komen volgen, uiteraard is het voor ons geen enkel probleem om ons verhaal bij jullie op locatie te komen doen. Geïnteresseerd in ons (Inter)filter college? Neem dan gerust contact met mij op.

Vrijblijvend advies over fijnstoffilters?

Heeft u behoefte aan meer informatie of vrijblijvend advies over fijnstoffilters? Neem dan gerust contact met mij op en dan help ik u graag verder met het selecteren van het juiste fijnstoffilter.