Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Filternorm EN1822 voor absoluutfilters

Filternormering voor absoluutfilters

Absoluutfilters worden geclassificeerd volgens de nieuwste standaard NEN EN1822. Deze standaard is opgebouwd uit 5 delen welke als volgt geplubliceerd zijn:

  • Deel 1: Classification, performance testing, marking
  • Deel 2: Aerosol production, measuring equipment, particle counting statistics
  • Deel 3: Testing flat sheet filtermedia
  • Deel 4: Determining leakage of filter elements (scan method)
  • Deel 5: Determining the efficiency of filter elements

Het grootste praktische verschil ten opzichte van de oude standaard zit met name in de klasse aanduiding, klasse H10-H12 is veranderd naar E10-E12. Absoluutfilters worden in 3 verschillende groepen ingedeeld:

  • EPA (E) - Efficient Particulate Air Filters
  • HEPA (H) - High Efficiency Particulate Air Filters
  • ULPA (U) - Ultra Low Penetration Air Filters

Classificatie absoluutfilters volgens de norm EN1822

 Filter class Integral value
Efficiency (%)
 Penetration (%) Local value
Efficiency (%)
Penetration (%)
E10   ≥85 ≤15   *   *
E11  ≥95   ≤5  *   * 
E12   ≥99,5  ≤0,5  *  *
H13   ≥99,95  ≤0,05 ≥99,75   ≤0,25
H14   ≥99,995  ≤0,005 ≥99,975  ≤0,025 
U15  ≥99,9995  ≤0,0005  ≥99,9975   ≤0,0025
U16   ≥99,99995 ≤0,00005   ≥99,99975  ≤0,00025
U17  ≥99,999995   ≤0,000005  ≥99,9999  ≤0,0001

*Klasse E10-E12 ondergaan geen lokale lektest.

De efficiency wordt gemeten bij de deeltjesgrootte die bij het nominale luchtdebiet het meest wordt doorgelaten.
Dit is genaamd de MPPS, ofwel Most Penetrating Particle Size. Voor glasvezelmedium ligt de MPPS in de regel binnen een deeltjesgroottebereik van 0,1 tot 0,2 Micron.

Afwijken van het nominale luchtdebiet heeft invloed op de effciency en op het drukverlies over een filter. Verlaging van het luchtdebiet ten opzichte van het nominale luchtdebiet verhoogt de efficiency en verlaagt het drukverlies. Verhoging van het luchtdebiet ten opzichte van het nominale luchtdebiet verlaagt de efficiency en verhoogt het drukverlies.

Heeft u vragen of advies nodig? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?