Interfilter is onderdeel van de Interair-groep
Interfilter

Interfilter

Filterkennis

'Regels' voor een objectief vergelijk van filters

Om het voor gebruikers van filters mogelijk te maken filters van het ene fabricaat objectief te kunnen vergelijken met filters van een ander fabricaat zijn er bepaalde 'regels' opgesteld waar filters aan dienen te voldoen.

Deze 'regels' of normen schrijven bijvoorbeeld voor hoe filters getest dienen te worden en met welke teststof.

Europese en Amerikaanse normen

Wereldwijd zijn er een aantal instanties die dit soort regels opstellen.
In Europa gebeurd dat door de CEN. Dat is het Europese normalisatie instituut.
Voor lidstaten van de Europese Unie is voor standaard luchtfilters de norm EN779 opgesteld en voor absoluutfilters de norm EN1822.

Zodra een norm is aangenomen en gepubliceerd door de CEN zullen de normalisatie instituten per lidstaat deze norm overnemen. In Nederland draagt de NEN hier zorg voor.

In Amerika gelden andere normen. Hier worden de regels opgesteld door ASHRAE.
Filters in Amerika worden op een andere wijze geclassificeerd dan in Europa.

Helaas zijn de de testmethoden enigszins afwijkend van elkaar waardoor het niet mogelijk is de Europese classificatie één op één te vergelijken met de Amerikaans classificatie.

De classificatie normen die voor filters opgesteld worden zijn geen wettelijke regels maar dienen slechts om een onderling vergelijk van filters en fabrikanten mogelijk te maken.

Eurovent

Naast de CEN kennen we in Europa ook de Eurovent.
Dit is een certificering-organisatie waar onder andere diverse fabrikanten van filters bij aangesloten zijn.
Deze organisatie stelt een aantal extra eisen welke de kwaliteit van de aangesloten producten dienen te waarborgen.
Zodra aan gestelde eisen is voldaan zullen de filters Eurovent gecertificeerd worden.
Certificatie kan plaastvinden bij filters met klasse M5 of hoger.

Elders op onze website kunt u uitgebreide informatie vinden over EN779, EN1822 en over energielabels die Eurovent toekent aan gecertificeerde filters.