Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Certificering

ISO certificaat 9001

interfilter iso9001 gecertificeerd

De internationale norm ISO 9001:2015 beschrijft eisen waaraan een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem dient te voldoen. Hierbij wordt gekeken naar het vermogen de belangen van de belangrijkste stakeholders zo optimaal mogelijk te behartigen. Vastgelegde bedrijfsprocessen en werkinstructies alsmede betrokkenheid van de directie bij de bedrijfsvoering dienen het voldoen aan de eisen van de organisatie en wet- en regelgeving te garanderen. Hierbij is het continue streven processen waar mogelijk te verbeteren. Het aan ons toegekende ISO 9001:2015 certificaat toont aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen.

ISO certificaat 14001

iso 14001 interfilter

ISO 14001:2015 is een internationale standaard dat aan eisen stelt aan het milieumanagementsysteem van een organisatie. Het streven hierbij is de risico's voor het milieu als gevolg van de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beheersen en te verminderen. Het aan ons toegekende certificaat toont aan dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en onze bedrijfsprocessen naleving van dit systeem waarborgen. 

VCA certificering

VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en gezondheid Checklist Aannemers. Met behulp van deze certificeerbare controlelijst kan een VCA-gecertificeerde aannemer aantonen dat        veiligheid, gezondheid en milieu beheerst worden tijdens uitvoering van werkzaamheden. Interfilter is VCA gecertificeerd. Wij tonen hiermee aan dat veiligheid, gezondheid en milieu bij ons hoog in het vaandel staan en dat wij veiligheidsbewust zijn tijdens onze werkzaamheden.          

Eurovent certificering voor luchtfilters

Het grootste gedeelte van onze luchtfilters zijn Eurovent gecertificeerd via onze            fabrikant Deltrian en voldoen hiermee aan de hoogste kwaliteitseisen. Een kopie van het Eurovent cerftificaat wordt u op aanvraag toegezonden. Interfilter Group is als affiliated manufacturer lid van de Eurovent organisatie. Wilt u weten of een specifiek product    Eurovent gecertificeerd is? Dit kunt u zien bij de algemene productspecificaties of de documentatie van het desbetreffende filter. Uiteraard kunt u dit ook gewoon bij ons opvragen en helpen wij u graag verder!

EPD certificering voor luchtfilters

epd gecertificeerde luchtfilters

Wij zijn samen met onze in-house partner Deltrian Nederland druk bezig om onze zakkenfilters EPD te laten certificeren. Zo zijn onze volgende zakkenfilters al EPD gecertificeerd:

De certificeringen tonen aan welke milieu-impact de filters hebben en hoe duurzaam zij zijn. tijdens het certificeringsproces wordt er gekeken naar de verschillende fases van het levenscyclus van het filter, zoals of het product op een duurzame wijze is geproduceerd, welke levensduur het filter heeft en of het product na gebruik kan worden hergebruikt of gerecycled. 

16890 certificering luchtfilters

ISO 16890 certificering voor luchtfilters

De ISO 16890-certificering heeft betrekking op algemene ventilatiefilters en bevestigt            hun effectiviteit bij het filteren van PM1, PM2,5 en PM10 deeltjes, inclusief ultrafijne          deeltjes (PM1) die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze ISO norm is een        mondiale norm zodat ISO16890 luchtfilters van diverse internationale fabrikanten      eenvoudig onderling te vergelijken zijn.

ISO 8573-1:2010 certificering voor perslucht

De ISO 8573-1:2010 norm specificeert de zuiverheidsklassen van perslucht met betrekking  tot vervuiling met vaste deeltjes, water (vochtigheid en vloeibaar water) en olie (totale concentratie van vloeibare olie, olie aerosolen en oliedamp). Naast deze norm kunnen er toepassing specifieke eisen gelden welke niet binnen deze norm vallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn binnen specifieke gezondheidstoepassingen, farmacie, voedingsmiddelenindustrie etc.

WRAS certificering 

WRAS is een onafhankelijke Britse certificeringsinstantie voor sanitair producten en -materialen, die bedrijven en consumenten helpt bij het kiezen van conforme producten die het water veilig houden. Een aantal van onze producten zijn WRAS-gecertificeerd waarmee aangetoond wordt dat deze producten voldoen aan de voorschriften voor waterhulpstukken en goedgekeurd zijn voor veilig gebruik bij consumenten. 

FDA certificaat voor procesfilters

De Amerikaanse FDA garandeert de veiligheid van mens en dier met betrekking op onder andere geneesmiddelen en voedselvoorziening. Een aantal van onze filters zijn voorzien van een FDA-certificaat, waarmee wordt aangetoond dat het gebruik van deze filters volgens FDA-regulering niet schadelijk is voor de gezondheid en hiermee veilig voor      gebruik in productieprocessen van onder anderen geneesmiddelen of voedingsproducten. 

ATEX certificering

Een aantal van onze filters en filtersystemen zijn ATEX-gecertificeerd en hiermee geschikt voor toepassing binnen potentieel explosieve atmosferen conform de geldende ATEX-richtlijnen.

EC 1935/2004 voor luchtfilters

De EC 1935/2004 bevat wettelijke regels die gaan over het in contact brengen van levensmiddelen met 17 materiaalgroepen, zoals kleefstoffen, metalen, keramiek, kurk, glas, kunststoffen, papier, rubber en hout. De certificering toont aan dat met onze luchtfilters de overdracht van stoffen van het materiaal naar het levensmiddel binnen bepaalde toleranties en grenswaarden blijven. Hierdoor voorkomen wij het risico op contaminatie en zijn de EC 1935/2004 gecertificeerde luchtfilters binnen ons leveringsprogramma geschikt voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie.

 

 

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?