Luchtfiltratie

Optimalisatie ventilatiesysteem en luchtkwaliteit met luchtfilters

Om uw ventilatiesysteem zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten draaien beginnen wij altijd met het uitvoeren van een luchtkwaliteitsmeting op locatie. Alle gemeten waardes worden geanalyseerd met behulp van Eurovent 4/23 en de richtlijnen van de WHO (World Health Organisation). Deze analyse wordt verwerkt in een uitgebreide rapportage. Wanneer de resultaten uitwijzen op ruimte voor verbetering, leveren wij een passend filteradvies bij u aan welke voldoet aan diverse criteria. Hier kunt u meer lezen over het selecteren van het juiste luchtfilter of gebruik onze selectietool.

Wat is luchtfiltratie?

Luchtfiltratie wil zeggen dat er kleine deeltjes uit de lucht worden gefilterd. De deeltjes worden afgevangen in een filtermedium, van ultra fijne tot grove filtratie. Het filteren van fijnstof (PM) is erg van belang, want de kleinste fijnstofdeeltjes dringen diep het ademhalingsstelsel binnen en kunnen grote schade in het lichaam veroorzaken.

De PM-deeltjes in de lucht

 • PM1-deeltjes kleiner dan 1 μm (micron)
  Bijvoorbeeld: stof, deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen, bacteriën en virussen
 • PM2,5-deeltjes kleiner dan 2,5 μm
  Bijvoorbeeld: pollen, sporen en andere organische deeltjes
 • PM10-deeltjes kleiner dan 10 μm
  Bijvoorbeeld: grover PM en organische deeltjes     
 • Grove deeltjes groter dan 10 μm
  Bijvoorbeeld: zichtbaar grof stof, zand, blaadjes, haar en andere grote organische deeltjes

Om uw gezondheid zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevaren van fijnstof hebben wij diverse luchtfilters in ons leveringsprogramma opgenomen die voldoen aan de hoogste klasse binnen ISO 16890.

Duurzamer met luchtfilters energielabel A+

Gemiddeld 70% van het energieverbruik door luchtbehandelingsinstalleties komt voor rekening van het gebruik van luchtfilters. Het is dus van belang filters toe te passen die dit energieverbruik reduceren. Omdat Interfilter Group haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus neemt levert zij een complete serie luchtfilters met het hoogst haalbare energielabel, namelijk A+. Met deze luchtfilters zijn energiebesparingen van 30 tot 40% realiseerbaar. Alle kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C of beter en vanaf 2030 moeten deze gebouwen zelfs voldoen aan energielabel A. Deze wet wordt ingevoerd om de CO₂ uitstoot in Nederland te verminderen. Onze luchtfilters met energielabel A+ dragen bij aan het verduurzamen van uw gebouw.

Het aanschaffen van luchtfilters met energielabel A+ bied meerdere voordelen:

 • De binnenlucht wordt op een duurzame manier gefilterd
 • Lage aanvangsweerstand
 • Realiseer CO₂ reductie
 • Hoog stofhoudend vermogen waardoor de luchtfilter een lange levensduur heeft
 • Luchtfilters met energielabel A+ zijn Eurovent gecertificeerd

PM1 luchtfilters en filterklasse

Ook leveren wij een selectie PM1 luchtfilters. En ook elk type PM1 luchtfilter is getest en geclassificeerd door Eurovent conform de richtlijnen van ISO 16890 en heeft een filterklasse aanduiding gekregen. ISO 16890 beoordeelt de filterwerking over een bereik van deeltjes met een aerodynamische diameter tussen 0,3 en 10 micron. Ter vergelijk, een mensenhaar heeft gemiddeld een diameter van 50-70 micron. Ultrafijnstof, oftewel PM1 (< 1 micron) is het meest schadelijk omdat deze zelfs de longblaasjes bereiken. Onze luchtfilters filteren zoveel mogelijk PM1 uit de lucht voordat de lucht via mechanische ventilatiesystemen gebouwen binnenkomt.

Ga voor meer informatie naar een specifieke productcategorie van het luchtfilter of neem contact op met een van onze medewerkers. Bent u op zoek naar een ander luchtfilter of heeft u advies nodig? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Werkwijze optimalisatie ventilatiesysteem

001-engineering.svg

Onderzoeken luchtkwaliteit

Onderzoek huidige luchtkwaliteit met een Particle Counter. Daarna analyseren wij de meetresultaten aan de hand van luchtmeetnet.nl, Eurovent 4/23 en de World Health Organisation (WHO).

001-engineering.svg

Rapportage & filteradvies

De analyse wordt verwerkt in een rapportage. Tonen de resultaten ruimte voor verbetering aan? Dan geven wij een passend filteradvies welke voldoet aan diverse criteria.

001-engineering.svg

Toepassen van het filteradvies

Na akkoord worden de geadviseerde luchtfilters toegepast op de locatie en monitoren we deze toepassing.

001-engineering.svg

Evalueren & optimaliseren

Na een van tevoren bepaalde periode kan er indien gewenst opnieuw een luchtkwaliteitsmeting gedaan en wordt dit samen met alle andere resultaten geëvalueerd.