Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

ISO 16890, de norm voor standaard luchtfilters

de iso16890 norm

Gebaseerd op hedendaagse kennis over fijnstof

De filternorm ISO 16890 is met ingang van het eerste kwartaal van 2017 de norm EN779:2012 opgevolgd. Deze ISO norm is een mondiale norm in plaats van een Europese norm zodat het eenvoudiger is geworden om ISO16890 filters van diverse internationale fabrikanten onderling te vergelijken. ISO 16890 beoordeelt de efficiency van luchtfilters bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik tussen 0,3 en 10 Micron.


fijnstof-haar iso16890

Testmethode ISO16890

De test wordt uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerde teststof met een samenstelling van deeltjes met een grootte tussen 0,3 en 10 Micron. Bij een schoon filter met ISO16890 wordt de efficiency gemeten bij deeltjes kleiner of gelijk aan 1 Micron (PM1), bij deeltjes kleiner of gelijk aan 2,5 Micron (PM2,5) en bij deeltjes kleiner of gelijk aan 10 Micron (PM10). Dezelfde test wordt herhaald nadat het luchtfilter volledig is ontdaan van een eventuele elektrostatische lading zodat een afhankelijkheid van deze lading herkend kan worden. Het gemiddelde van beide metingen wordt gebruikt om de efficiency bij de verschillende deeltjesgroottes te berekenen. Omdat een fijnstoffilter normaliter beter zal gaan filteren naarmate het filter meer vervuild raakt, is bepalend wat de efficiency is bij plaatsing van een schoon lucht filter. Naast het testen op efficiency worden filters ook getest op hun stofhoudend vermogen waarmee filters onderling vergeleken kunnen worden op levensduur. Afhankelijk van de gemiddelde efficiency per deeltjesgrootte, wordt een filter ingedeeld in een bepaalde groep volgens onderstaande matrix.

Groep ePM1 min ePM2,5 min ePM10 min
ISO grof filter - - <50%
ISO ePM10 - - ≥50%
ISO ePM2,5 - ≥50% -
ISO ePM1 ≥50% - -

Als voorbeeld:

Een filter dat meer dan 50% van de deeltjes kleiner dan 2,5 Micron afvangt ,maar minder dan 50% van de deeltjes kleiner 1 micron valt onder de groepsnaam ISO ePM2,5. Het filter wordt tevens aangeduid met de efficiency bij de betreffende deeltjesgrootte, afgerond omlaag op 5-tallen. Bijvoorbeeld een ISO ePM2,5 filter met een efficiency van 73% wordt dan ISO ePM2,5-70%. 

Normen fijnstof filters

Mondiale normen op het gebied van buitenluchtkwaliteit (fijnstof) zijn gebaseerd op bovengenoemde PM1, PM2,5 en PM10. ISO 16890 sluit hier dus naadloos op aan en maakt het eenvoudig filters te selecteren die voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. De norm ISO 16890 beoordeelt en classificeert luchtfilters op volledig andere criteria dan de oude norm EN779:2012. Een 1 op 1 vergelijk is derhalve niet mogelijk. 

Benieuwd of de luchtkwaliteit voldoet aan de Eurovent 4/23 (WHO) en of u de juiste filters toepast met de ISO16890 norm? Wij kunnen vrijblijvend een luchtkwaliteitsmeting voor u uitvoeren.

Neem gerust contact met ons op voor advies over uw luchtkwaliteit en het selecteren van de juiste luchtfilters.

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?