Onze nieuwe webshop is live! Bekijk hem hier

ISO 16890, de norm voor standaard luchtfilters

Gebaseerd op hedendaagse kennis over fijnstof

de-iso16890-norm

De filternorm ISO 16890 is met ingang van het eerste kwartaal van 2017 de norm EN779:2012 opgevolgd. Deze ISO norm is een mondiale norm in plaats van een Europese norm zodat het eenvoudiger is geworden om filters van diverse internationale fabrikanten onderling te vergelijken. ISO 16890 beoordeelt de efficiency van filters bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik tussen 0,3 en 10 Micron.

 

                           fijnstof-haar

 

Testmethode

De test wordt uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerde teststof met een samenstelling van deeltjes met een grootte tussen 0,3 en 10 Micron. Bij een schoon filter wordt de efficiency gemeten bij deeltjes kleiner of gelijk aan 1 Micron (PM1), bij deeltjes kleiner of gelijk aan 2,5 Micron (PM2,5) en bij deeltjes kleiner of gelijk aan 10 Micron (PM10). Dezelfde test wordt herhaald nadat het filter volledig is ontdaan van een eventuele elektrostatische lading zodat een afhankelijkheid van deze lading herkend kan worden. Het gemiddelde van beide metingen wordt gebruikt om de efficiency bij de verschillende deeltjesgroottes te berekenen. Omdat een filter normaliter beter zal gaan filteren naarmate het filter meer vervuild raakt, is bepalend wat de efficiency is bij plaatsing van een schoon filter. Naast het testen op efficiency worden filters ook getest op hun stofhoudend vermogen waarmee filters onderling vergeleken kunnen worden op levensduur. Afhankelijk van de gemiddelde efficiency per deeltjesgrootte, wordt een filter ingedeeld in een bepaalde groep volgens onderstaande matrix.

Groep ePM1 min ePM2,5 min ePM10 min
ISO grof filter - - <50%
ISO ePM10 - - ≥50%
ISO ePM2,5 - ≥50% -
ISO ePM1 ≥50% - -

Als voorbeeld:
Een filter dat meer dan 50% van de deeltjes kleiner dan 2,5 Micron afvangt ,maar minder dan 50% van de deeltjes kleiner 1 micron valt onder de groepsnaam ISO ePM2,5. Het filter wordt tevens aangeduid met de efficiency bij de betreffende deeltjesgrootte, afgerond omlaag op 5-tallen. Bijvoorbeeld een ISO ePM2,5 filter met een efficiency van 73% wordt dan ISO ePM2,5-70%. 

Normen fijnstof

Mondiale normen op het gebied van buitenluchtkwaliteit (fijnstof) zijn gebaseerd op bovengenoemde PM1, PM2,5 en PM10. ISO 16890 sluit hier dus naadloos op aan en maakt het eenvoudig filters te selecteren die voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers. De norm ISO 16890 beoordeelt en classificeert filters op volledig andere criteria dan de oude norm EN779:2012. Een 1 op 1 vergelijk is derhalve niet mogelijk. 

Heeft u een vraag?