Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Schadelijke invloed van ozon

Ozon maakt deel uit van ons dagelijkse leven. Het beschermt het leven op aarde tegen de schadelijke invloed van Uv-straling. Echter, ozon brengt ook risico’s mee voor het leven op aarde. Ozon is een toxische verbinding die schadelijk kan zijn bij inademing. Het kan neurologische klachten veroorzaken en longoedeem of andere luchtwegaandoeningen veroorzaken. Ozon ontstaat in lagere luchtlagen als gevolg van omzetting door zonlicht van vervuilde stoffen in de lucht. Hoge ozonconcentraties kunnen smog veroorzaken.

In onze whitepaper hieronder kunt u verder lezen over de risico’s die ozon met zich meebrengt en wat u kunt doen om uw eigen gezondheid en de gezondheid van anderen te beschermen tegen de gevaren van ozon.

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?