Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Actueel

Legionella in douchekop, hoe de risico's beperken

Schoon drinkwater lijkt zo vanzelfsprekend 

legionellapreventie & bestrijding

In Nederland mogen en kunnen we vertrouwen op schoon en veilig water dat uit ons waterleidingnetwerk stroomt. Idealiter te allen tijde. De praktijk leert ons helaas echter, dat we niet altijd gevrijwaard blijven van aanwezigheid van mogelijk ziekmakende verontreinigingen in ons leidingwater.

Waarschuwingen via openbare media om water te koken voor gebruik om bacteriën die om een al dan niet bekende oorzaak in het leidingwerk aanwezig zijn te doden en zo de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen zijn niet onbekend. Ook besmettingen met legionella komen helaas nog teveel voor.

Wat zijn legionella bacteriën? 

Legionella wordt veroorzaakt door een bacterie en kan leiden tot ernstige longontsteking en in extreme gevallen zelfs tot de dood. Legionella is ook bekend onder de naam veteranenziekte.

Legionella-bacteriën, voornamelijk Legionella pneumophila, gedijen bij watertemperaturen tussen 20°C en 45°C. Deze bacteriën zijn doorgaans aanwezig in natuurlijke wateromgevingen, maar kunnen problematisch worden wanneer ze in door de mens gemaakte watersystemen terechtkomen.

Waar vindt besmetting met legionella plaats? 

Water dat langere tijd stilstaat in een leiding en daarbij de kans loopt opgewarmd te worden tot bovengenoemde temperatuur kan een gezondheidsrisico vormen. Hierbij valt te denken aan leidingwerk en douchekoppen in doucheruimtes die langere tijd niet gebruikt worden, maar bijvoorbeeld ook aan ongebruikte warmwaterleidingen in gezondheidscentra of ouderencentra.

Met name ouderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen zijn vatbaar voor besmetting met bacteriën die zich via de lucht kunnen verspreiden zodra leidingwater verstuift tijdens bijvoorbeeld douchen of het stromen van de waterkraan.

Hoe vindt besmetting met legionella plaats?

Besmetting vindt voornamelijk plaats door het inademen van gecontamineerde aerosolen, niet door inname. Dit betekend dat de legionellabacterie zich in waternevel bevindt dat ingeademt kan worden. Deze waternevel kan ontstaan door bijvoorbeeld:

 • Via de sproeikop van een douche
 • Tijdens het tappen van warm water
 • In bubbelbaden met luchtbellen
 • Via luchtbevochtiging met waterverneveling
 • Via koeling met behulp van waternevel
 • In natte koeltorens

Voorkom legionella door legionella douchekop en kraan

Medische membraanfilterslegionella filter douchekop

Als preventieve maatregel om de kans op mogelijke besmetting door verontreinigd leidingwater op voorhand al te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om het leidingwater op aftappunten te voorzien van membraanfilters die micro-organismen zoals bacteriën van 0,2 Micron en groter afvangt. De legionella douchekop en kraan kunnen worden gemonteerd aan de douchekoppen en kranen. 

Verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere locaties waar kwetsbare groepen mensen verblijven zijn slechts een paar voorbeelden van locaties waar een ‘veiligheidsbuffer’ in de vorm van membraanfilters op aftappunten een gezondheid reddende preventieve toepassing zou kunnen zijn.

Toepassingsgebieden van deze anti-legionella douchekoppen en kranen

In de praktijk is gebleken dat de volgende locaties met een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet een hogere besmettingskans op legionella hebben als het gaat om drinkwater. Dit zijn zogenaamde 'prioritaire' locaties en daarom zijn dit veel voorkomende situaties waarbij legionella douchekoppen en kranen goed ingezet kunnen worden:

 • Zorginstellingen en ziekenhuizen
 • Asielzoekerscentra
 • Badinrichtingen zoals zwembaden en sauna's
 • Benzinestations, truckstops en wegrestaurants met douches
 • Campgings en bungalowparken
 • Celinrichtingen zoals gevangenissen en politiebureaus
 • Jachthavens
 • Logiesverblijven zoals hotels en pensions

Vrijblijvend advies over legionella douchekop en kraan

Interfilter heeft diverse filtersystemen in haar programma om water te zuiveren van eventuele bacteriën zoals legionella. Dit zijn bijvoorbeeld douchekoppen voorzien van membraantechnologie en adapters voorzien van membraanfilters die eenvoudig op het uiteinde van tapkranen geplaatst kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via 0181 31 11 87 of stuur een email naar info@interfilter.nl