Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Actueel

Vloeistof filteren van diepte- tot oppervlaktefiltratie

Vloeistoffiltratie is een essentieel onderdeel in de processen van tal van industrieën, variërend van waterzuivering en chemische productie tot voedingsmiddelen en dranken. De keuze voor de juiste filtratietechniek kan de efficiëntie, kwaliteit en kosten van een proces aanzienlijk beïnvloeden. In deze blog duiken we diep in vier belangrijke soorten vloeistoffiltratie: dieptefiltratie, oppervlaktefiltratie, adsorptie en coalesceren. Elk van deze technieken heeft unieke kenmerken, toepassingen en voordelen. 

Dieptefiltratie 

Het concept en mechanisme van dieptefiltratie

Dieptefiltratie verwijst naar een filtratiemethode waarbij de vloeistof door een matrix van vezels of deeltjes stroomt. De matrix van vezels kan uit meerdere lagen bestaan en uit verschillende materialen zoals cellulose, glasvezel of synthetische polymeren. De deeltjes in de vloeistof worden gevangen binnen de matrix door een combinatie van mechanismen, waaronder zeefwerking, inertiële impact, diffusie en elektrokinetische krachten. 

Toepassingen

 • Waterzuivering: Verwijdert deeltjes en micro-organismen. 

 • Chemische en farmaceutische industrie: Geschikt voor het verwijderen van katalysatoren en andere fijne deeltjes. 

 • Voedingsmiddelen en dranken: Gebruikt in de productie van bijvoorbeeld wijn en bier om sedimenten te verwijderen. 

Voordelen

 • Hoge vuilopnamecapaciteit: Kan een groot volume aan vaste stoffen opnemen zonder snel verstopt te raken. Hierdoor gaan de filters langer mee en vinden er minder wisselingen plaats. 

 • Diepte-effect: De gefilterde deeltjes worden diep in het filtermedium gevangen, waardoor het filter lang meegaat. 

Nadelen

 • Beperkte precisie: Kan minder effectief zijn bij het verwijderen van zeer kleine deeltjes (<1 micron). 

Oppervlaktefiltratie 

Concept en mechanisme van oppervlaktefiltratie

Oppervlaktefiltratie, ook bekend als zeef- of barrièrefiltratie, werkt door vloeistof door een fijnmazig filtermateriaal te dwingen, meestal in de vorm van een scherm of doek. Deeltjes groter dan de poriegrootte van het filtermedium worden op het oppervlak van het filter vastgehouden. 

Toepassingen

 • Micro-elektronica: Gebruikt om ultrapuur water te verkrijgen. 

 • Voedingsmiddelen, laatste filtratie stap voor het afvullen 

 • Farmaceutische productie: Zorgt voor steriele filtratie. 

Voordelen

 • Hoge precisie: Zeer effectief bij het verwijderen van deeltjes van een bepaalde grootte of groter. 

 • Minimale drukval: In vergelijking met dieptefiltratie resulteert dit vaak in een lagere drukval. 

Nadelen

 • Beperkte vuilopnamecapaciteit: Kan snel verstopt raken door ophoping van deeltjes op het filteroppervlak. In veel gevallen voor filtratie noodzakelijk. 

Adsorptie 

Concept en mechanisme van adsorptie

Adsorptie is een proces waarbij moleculen zich hechten aan het oppervlak van een vast materiaal. In filtratiesystemen wordt vaak gebruik gemaakt van actieve kool, silica of zeolieten als adsorbenten vanwege hun grote specifieke oppervlakte en poreuze structuur, die een hoge mate van adsorptie mogelijk maken. 

Toepassingen

 • Waterbehandeling: Verwijdert organische verontreinigingen, smaak- en geurstoffen. 

 • Chemische processen: Helpt bij het zuiveren van oplossingen door ongewenste organische verbindingen te verwijderen. 

Voordelen

 • Hoge selectiviteit: Kan specifiek geselecteerde verontreinigingen effectief verwijderen. 

 • Breed toepassingsbereik: Geschikt voor zowel water- als gasstromen. 

Nadelen

 • Beperkte capaciteit: De adsorptiematerialen kunnen snel verzadigd raken en vereisen dan regeneratie of vervanging. 

 • Kosten: Hoge kwaliteitsadsorbenten kunnen kostbaar zijn. 

Coalesceren 

Concept en mechanisme van coalesceren

Coalesceren is een proces waarbij kleine druppeltjes van een verstrooide fase (zoals olie in water) worden samengevoegd tot grotere druppels die gemakkelijker kunnen worden gescheiden. Dit wordt bereikt door de vloeistof door een medium met affiniteit voor de verstrooide fase te laten stromen, waardoor kleine druppeltjes samenklonteren (coalesceren). 

Toepassingen

 • Olie-water scheiding: In olie-industrieën voor het verwijderen van water uit ruwe olie. 

 • Brandstofbehandeling: Verwijdert water en deeltjes uit diesel en kerosine. 

 • Chemische productie: Scheidt verschillende vloeistoffen in emulsiemengsels. 

Voordelen

 • Efficiënte druppelscheiding: Effectief bij het verwijderen van zeer fijne druppels. 

 • Hoge doorstroomsnelheden: Kan grote volumes vloeistof verwerken zonder significante drukval. 

Nadelen

 • Afhankelijk van de fase-eigenschappen: Vereist dat de verstrooide fase voldoende affiniteit heeft voor het coalescentiemedium. 

 • Specifieke toepassing: Minder effectief voor het verwijderen van opgeloste verontreinigingen of vaste deeltjes. 

Voor iedere situatie een bijpassende filtratietechniek 

De keuze voor een filtratietechniek hangt sterk af van de specifieke eisen van de toepassing, zoals de aard van de te verwijderen verontreinigingen, de vereiste filtratienauwkeurigheid, en de operationele omstandigheden. Dieptefiltratie biedt een robuuste oplossing voor toepassingen met hoge vuilbelasting, terwijl oppervlaktefiltratie ideaal is voor toepassingen die precisie vereisen. Adsorptie biedt uitstekende mogelijkheden voor de verwijdering van specifieke moleculaire verontreinigingen, en coalesceren is essentieel voor de scheiding van vloeistoffen in emulsies. 

Vrijblijvend filteradvies 

Het juiste filtratiesysteem kiezen of combineren kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen, verbeterde productkwaliteit en een verhoogde operationele efficiëntie. Begrip van deze technieken stelt procesingenieurs en operators in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en optimale prestaties in hun filtratieprocessen te bereiken. Voor meer informatie, filteradvies en berekeningen zoals TCO (Total Cost of Ownershio), CAPEX (Capital Expenses voor de behuizing) en OPEX (Operational Expenses), kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn bovenstaande contactgegevens of info@interfilter.nl