Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Fijnstof uit de lucht filteren

Wat is fijnstof? 

Fijnstof, oftewel Particulate Matter (PM), is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof bestaat uit in de lucht zwevende deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner of gelijk aan 10 micron (PM10). Deze deeltjes zijn van verschillende herkomst en verschillende chemische samenstelling. De samenstelling van fijnstof wordt onder andere bepaald door de omgeving en door de weersomstandigheden.

De gevaren van verontreiniging in de buitenlucht

 Luchtkwaliteit heeft invloed op onze gezondheid, economie en het milieu. Het Parlement pleit voor strengere regels om vervuiling te bestrijden. Als onderdeel van het streven naar nul vervuiling, stelt het Europees Parlement strengere luchtkwaliteitsnormen voor in 2035, met specifieke doelstellingen voor de vervuilende deeltjes. In dit document leest u meer over de gevaren van verontreiniging in de buitenlucht en de specifieke doelen om dit te verminderen.

Fijnstof bedreigt de gezondheid

Epidemiologische en toxicologische onderzoeken tonen aan dat inademing van fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. Een recent rapport van het Europese Milieu Agentschap (EEA) toont aan dat in Europa jaarlijks 350.000 mensen eerder overlijden als gevolg van de uitstoot van fijnstof. Kwetsbare groepen als ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen lopen bij chronische blootstelling aan fijnstof een hoog  gezondheidsrisico en daarbij belemmert het de ontwikkeling van de longen bij kinderen. 

PM1 fijnstof het meest schadelijk

Bekend is dat gezondheidsschade met name optreedt bij inademing door de kleinere deeltjes, deeltjes kleiner dan 2,5 micron: PM2,5 en PM1. Waar deeltjes met een grootte van meer dan 10 micron door de neushaartjes en het slijmvlies tegen worden gehouden, dringen deeltjes van 2,5 micron en kleiner tot in de longblaasjes door. In de longen treedt schade op waardoor zuurstofopname bemoeilijkt wordt. Gevolgen hiervan kunnen zijn kortademigheid en een benauwd gevoel. 

Fijnstoffilters beschermen uw gezondheid

In het mechanische ventilatiekanaal kunt u eenvoudig luchtfilters toepassen die de lucht zuiveren voordat het via mechanische ventilatiesystemen het gebouw in komt. Aangezien veel mensen overdag afhankelijk zijn van deze lucht tijdens bijvoorbeeld verblijf op kantoor, winkel, school of in een gezondheidsinstelling, kunnen fijnstoffilters veel klachten als gevolg van fijnstof wegnemen. Bent u benieuwd welke luchtfilters zoveel mogelijk fijnstof uit de lucht filteren of welke fijnstoffilters in uw situatie optimaal presteren?

Neem contact met ons op voor een advies op maat. Wij kunnen ook fijnstofmetingen uitvoeren en bieden u een uitgebreide fijnstofrapportage inclusief de geadviseerde luchtfilters welke voldoen aan de nodige normen

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?