Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Biobrandstoffen

Filtratie van biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn energiebronnen die ruime aandacht hebben gekregen vanwege hun potentieel om zowel de uitstoot van broeikasgassen als de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Deze brandstoffen worden gemaakt van biologische materialen en bieden een duurzamer alternatief voor transport en energieopwekking. Desondanks kunnen de grondstoffen die voor de productie van biobrandstoffen worden gebruikt, onzuiverheden en verontreinigingen bevatten die moeten worden verwijderd om de brandstofkwaliteit te waarborgen én motorschade te voorkomen. Filtratie speelt een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelen.

Waarom is filtratie van biobrandstoffen belangrijk? 

De kwaliteit en prestaties van de brandstof

biodiesel filters

Biobrandstoffen moeten voldoen aan strenge kwaliteitsnormen om een optimale motorprestatie te garanderen. Denk hierbij aan de ASTM D6751 norm voor biodiesel (B100) of de ASTM D4806 voor ethanol. Verontreinigingen zoals vaste deeltjes, water en microbiële groei kunnen leiden tot inefficiënte verbranding, een verminderde levensduur van de motor en verhoogde emissies. Effectieve filtratieprocessen zijn essentieel om deze onzuiverheden te verwijderen en een consistente brandstofkwaliteit te behouden.

Het beschermen van de motor

Motoren en brandstofsystemen zijn ontworpen om te werken met schone brandstoffen. Verontreinigingen in biobrandstoffen kunnen schade aanbrengen bij brandstofleidingen, filters en injectoren, wat leidt tot verminderd motorrendement en kostbaar onderhoud. Goede filtratie helpt deze problemen te voorkomen door schadelijke deeltjes te verwijderen en ervoor te zorgen dat de brandstof die naar de motor wordt gevoerd, vrij is van vuildeeltjes.

Een greep uit filtratiemethoden voor biobrandstof

Centrifugale filtratie

Bij centrifugale filtratie wordt de kracht van centrifugale beweging gebruikt om deeltjes van de vloeistof te scheiden. Tijdens de productie van biobrandstoffen zijn centrifugale separators effectief in het verwijderen van grotere deeltjes en waterdruppels. Deze methode is met name nuttig voor grondstoffen met een hoger gehalte aan onzuiverheden.

Dieptefiltratie

Dieptefiltratie houdt in dat de biobrandstof door een poreus medium wordt geleid dat verontreinigingen vasthoudt. Het is effectief bij het verwijderen van een breed scala aan deeltjesgroottes. Dieptefilters kunnen bestaan uit materialen zoals katoen, polypropyleen, cellulose, diatomeeën aarde of geactiveerde koolstoffen. Denk aan bijvoorbeeld kaarsenfilters, pressure leaf filters, actief koolstof en meer.

Membraanfiltratie

Bij membraanfiltratie worden poreuze membranen met specifieke poriegroottes gebruikt om deeltjes selectief te scheiden op basis van de grootte. Ultrafiltratie- en microfiltratie-membranen worden veel gebruikt in toepassingen met biobrandstoffen om fijne deeltjes, bacteriën en andere micro-organismen te verwijderen. In ons assortiment:

Veel voorkomende filters in biobrandstoffen

Belangrijke overwegingen voor de filtratie van biobrandstoffen

Variabiliteit van grondstoffen

Verschillende grondstoffen voor biobrandstoffen vertonen variërende niveaus van onzuiverheden. Filtratieprocessen moeten zo worden ingericht zodat ze met deze verschillen om kunnen gaan. Grondige analyses en aanpassingen zijn nodig om consistente resultaten te blijven behouden.

Deeltjesgrootte en -verdeling

Inzicht in de deeltjesgrootteverdeling in biobrandstoffen is cruciaal voor het selecteren van de juiste filtratiemethoden. De deeltjesgrootte kan sterk variëren afhankelijk van de grondstoffen en productieprocessen, wat aanpasbare filtratieoplossingen vereist.

Selecteren van het filtermedia

Het kiezen van het juiste filtermedium is essentieel om effectieve deeltjesverwijdering te bereiken zonder een te hoog drukverschil. Het selectieproces omvat het overwegen van verschillende factoren zoals compatibiliteit met de biobrandstof, filtratie-efficiëntie, levensduur en duurzaamheid.

Procesoptimalisatie

Bij het optimaliseren van filtratieprocessen wordt er onder andere gekeken naar de wensen en behoeften en de filtratie-efficiëntie in combinatie met de operationele kosten. Een juist procesontwerp, stroomsnelheden en selectie van apparatuur dragen bij aan het bereiken van het gewenste filtratieniveau zonder de algehele efficiëntie in gevaar te brengen.

Voorbeeldsituaties filtratie biobrandstof

Filtratie van biodiesel

Biodieselproductie omvat verschillende fasen, waaronder de voorbehandeling van grondstoffen, transesterificatie en zuivering. Effectieve filtratie in elke fase is essentieel om verontreinigingen zoals katalysatorresten en glycerol te verwijderen. Dieptefiltratie en membraanfiltratiemethoden worden vaak toegepast.

Filtratie van cellulosische ethanol

Cellulosische ethanol wordt geproduceerd uit niet-voedselbronnen zoals biomassa. Filtratie speelt een sleutelrol bij het scheiden van lignine, cellulose en andere componenten tijdens het productieproces van ethanol. Membraan- en centrifugale filtratie worden gebruikt om hoog zuivere ethanol te verkrijgen.

Vrijblijvend filteradvies gespecialiseerd in biobrandstoffen

filters voor biobrandstof

Filtratie is een integraal onderdeel van de productie van biobrandstoffen, en zorgt voor brandstofkwaliteit, motorbescherming en naleving van regelgevende normen binnen de branche. Het kiezen van de juiste filtratiemethoden, rekening houden met variabiliteit van grondstoffen en optimalisatie van processen dragen bij aan de succesvolle implementatie van filtratiesystemen voor biobrandstoffen. Naarmate de biobrandstofindustrie zich ontwikkelt, zal voortdurende innovatie in filtratietechnologie een cruciale rol spelen bij het bevorderen van duurzaamheid en efficiëntie.

Benieuwd naar wat Interfilter Group hierin voor u kan betekenen? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan om samen naar de geschikte filtratieoplossing te kijken. U kunt onze folder downloaden voor meer informatie over de filtratietechnieken bij producenten van biobrandstof. 

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?