Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Musea & Archieven

Filtratie bij musea en archieven

Musea en archieven zijn schatkamers van kunst, geschiedenis en cultureel erfgoed. Het behoud van deze waardevolle collecties vereist een zorgvuldig            beheer van de omgevingscondities, met inbegrip van luchtfiltratie. Daarbij is het uiteraard van groot belang om de juiste filters toe te passen. De keuze voor de meest geschikte filters moet gebaseerd zijn op specifieke behoeften, luchtkwaliteitsnormen en de aard van de omgeving. Op deze pagina duiken we dieper in op de belangrijkste aspecten van luchtfiltratie bij musea en archieven      en bieden we inzicht in het selecteren van de juiste filters voor optimale prestaties en veiligheid.

Waarom is filtratie bij musea en archieven belangrijk?

Luchtfiltratie bij musea en archieven is van essentieel belang om verschillende redenen:

 • Behoud van kunst en erfgoed: Kunstwerken, documenten en artefacten kunnen worden aangetast door stof, schimmelsporen en verontreinigingen in de lucht. Filters spelen een cruciale rol bij het minimaliseren van deze bedreigingen en het behoud van het cultureel erfgoed.
 • Bescherming tegen luchtvervuiling: Musea en archieven bevinden zich vaak in stedelijke omgevingen met luchtvervuiling. Luchtfilters verminderen de hoeveelheid verontreinigingen die het gebouw binnenkomen en schade kunnen toebrengen aan de collecties.
 • Creëren van een stabiel klimaat: Luchtfilters helpen bij het handhaven van een stabiel en gecontroleerd binnenklimaat, inclusief temperatuur en luchtvochtigheid. Dit is cruciaal voor het behoud van delicate objecten.
 • Bezoekerscomfort: Naast het beschermen van de collecties zorgen goede luchtfilters voor een comfortabele en gezonde omgeving voor de bezoekers, wat de aantrekkelijkheid van het museum vergroot.

Veel voorkomende filters in musea & archieven

Veelvoorkomende luchtfilters bij filtratie van musea en archieven

Verschillende luchtfilters worden veel gebruikt bij filtratie in musea en archieven:

Compactfilters: Compacte luchtfilters worden gebruikt om lucht te zuiveren van stof en deeltjes, wat essentieel is voor het behoud van kunstwerken en documenten.

Luchtreinigers: Luchtreinigers met geavanceerde filters kunnen helpen bij het verwijderen van schadelijke stoffen, geuren en allergenen uit de lucht.

Proscreen: ProScreens kunnen worden ingezet om condensorunits en koelers te beschermen tegen verontreinigingen.

Zakkenfilters: Deze filters worden vaak gebruikt in HVAC-systemen om lucht te zuiveren en stofdeeltjes te verwijderen.

Filtermodules om moleculaire verontreinigingen af te vangen: Koolstoffilters en-of chemische filters helpen bij het verwijderen van gassen en geuren uit de lucht, wat vooral belangrijk is in musea met organische materialen.

SDV Overdrukunits: Overdrukunits verwijderen zwevende verontreinigingen en moleculaire verontreinigingen en zorgen voor een constante overdruk in tentoonstellingsruimtes, waardoor het binnendringen van verontreinigingen van buitenaf wordt voorkomen.

Deze filters dragen bij aan het behoud van kunstwerken, artefacten en documenten, en zorgen voor een geschikte en comfortabele omgeving voor zowel collecties als bezoekers.

Belangrijk bij het selecteren van filters bij musea en archieven

Bij het selecteren van filters voor musea en archieven zijn er belangrijke overwegingen:

 • Type collecties: Het type collecties in het museum bepaalt welke filtratieniveaus en -typen nodig zijn.
 • Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit buiten het gebouw en de specifieke eisen van de collecties moeten worden geëvalueerd.
 • Energiebesparing: Het is belangrijk om filters te selecteren die zowel effectief als energiezuinig zijn, om operationele kosten te minimaliseren.
 • Onderhoud: Filteronderhoud moet regelmatig en kosteneffectief zijn om de prestaties te behouden.

Voorbeeldsituaties van filtratie bij musea en archieven

Filtratie in musea en archieven komt in verschillende situaties voor om de waardevolle collecties en de omgeving te beschermen:

 • Kunstgalerijen en tentoonstellingsruimtes: Hier worden vaak compactfilters en luchtreinigers gebruikt om de luchtkwaliteit te optimaliseren en kunstwerken te beschermen tegen stof en verontreinigingen. Koolstoffilters kunnen worden ingezet om schadelijke gassen en geuren te verwijderen.
 • Archiefopslag: Archiefopslagplaatsen vereisen nauwgezette filtratie om documenten en historische materialen te behouden. Compactfilters en moleculaire filters spelen een cruciale rol bij het handhaven van geschikte luchtvochtigheid en temperatuur.
 • Specifieke kunstcollecties: Musea met specifieke collecties, zoals textiel, schilderijen op doek of organische materialen, maken gebruik van aangepaste filtratieoplossingen om de unieke behoeften van deze materialen aan te pakken.
 • Restauratiewerkplaatsen: In restauratiewerkplaatsen worden geavanceerde luchtfiltratie- en klimaatbeheersingssystemen gebruikt om optimale omstandigheden te creëren voor de restauratie van kunstwerken en artefacten.

Deze voorbeeldsituaties illustreren hoe filtratieoplossingen op maat worden toegepast in musea en archieven om het behoud van cultureel erfgoed te waarborgen en bezoekers een verrijkende ervaring te bieden.

Vrijblijvend filteradvies voor archieven en musea

Bij Interfilter begrijpen we de complexiteit van luchtfiltratie bij musea en archieven. We staan klaar om u vrijblijvend filteradvies op maat te geven. Samen kunnen we oplossingen ontwerpen om uw collecties te beschermen, de klimaatbeheersing te optimaliseren en bezoekers een aangename ervaring te bieden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.                            

Klik onderstaand op onze whitepaper voor meer informatie. Bekijk hier het gehele filterassortiment.

luchtfiltratie in archieven

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?