Onze nieuwe webshop is live! Bekijk hem hier

Filters voor scholen

De risico's van fijnstof voor de gezondheid van scholieren

Dat fijnstof schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels bekend. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben onomstotelijk vastgesteld dat inademing van fijnstof schade toe kan brengen aan longen en luchtwegen, maar ook dat het verantwoordelijk kan zijn voor cardiovasculaire aandoeningen. Met name ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en kinderen zijn kwetsbaar voor inademing van fijnstof.

Fijnstof extra gevaarlijk voor kinderen

Hoewel fijnstof schadelijk is voor iedereen lopen kinderen extra risico door fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. De veronderstelde verklaring hiervoor is dat kinderen over het algemeen lichamelijk actiever zijn dan volwassenen en per kilogram lichaamsgewicht een factor 2,3 meer lucht in ademen. In verhouding ademen zij dus meer ook fijnstof in. Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd binnen op school door. Daarom is het van groot belang dat de ventilatielucht die zij daar inademen zoveel mogelijk ontdaan is van gevaarlijk (fijn)stof en virussen.

Energiezuinige luchtfilters voor scholen

Wij leveren filters met een hoge efficiency voor het afvangen van fijnstof met een lage luchtweerstand om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken. Voor de eigenaar of beheerder van een schoolgebouw speelt namelijk ook het energieverbruik door het ventilatiesysteem een grote rol.

Advies op maat voor scholen

Laat ons een fijnstofmeting uitvoeren en een filteradvies uitbrengen. Aan de hand van ons advies selecteren we de juiste luchtfilters en zijn de kinderen en leerkrachten verzekerd van schone lucht! Op deze pagina ziet u een aantal luchtfilters die vaak worden toegepast in onderwijsinstellingen.

Klik onderstaand op onze whitepaper voor meer informatie.

Schone lucht binnen schoolgebouwen

Meer informatie of een offerte aanvragen?