Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Scholen & Universiteiten

Filtratie voor scholen & universiteiten

Scholen en universiteiten zijn plaatsen waar het welzijn en de gezondheid van studenten en personeel van het grootste belang zijn. Een schone en gezonde    binnen luchtkwaliteit draagt in grote mate bij aan de productiviteit en het welzijn van alle betrokkenen, kortom betere leerprestaties en minder ziekteverzuim.          Daarom is het van belang om filtratie toe te passen binnen deze soorten gebouwen. Interfilter helpt graag om een beeld te krijgen welke filtratiemogelijkheden er zijn,    en welke het beste binnen uw proces past.

Waarom is filtratie voor scholen & universiteiten belangrijk?

Filtratie in onderwijsinstellingen is om verschillende redenen van groot belang:

 • Gezondheid en welzijn: Schone lucht draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van studenten en personeel. Het helpt bij het verminderen van allergieën, astma en andere gezondheidsproblemen die verband houden met luchtkwaliteit.
 • Productiviteit: Een goede binnen luchtkwaliteit verbetert de concentratie en de productiviteit van studenten en personeel. Dit is essentieel voor effectief leren en werken.
 • Veiligheid: Luchtfiltratie kan helpen bij het verwijderen van schadelijke deeltjes en ziekteverwekkers, wat bijdraagt aan de veiligheid van de onderwijsomgeving.
 • Kostenbesparingen: Efficiënte filtratie helpt bij het minimaliseren van energieverspilling door het handhaven van schone systemen en het verminderen van onderhoudskosten.

De risico's van fijnstof voor de gezondheid van scholieren en studenten

Dat fijnstof schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels bekend, maar kinderen lopen extra veel risico. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben onomstotelijk vastgesteld dat inademing van fijnstof schade toe kan brengen aan longen en luchtwegen, maar ook dat het verantwoordelijk kan zijn voor cardiovasculaire aandoeningen. Met name ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen en kinderen zijn kwetsbaar voor inademing van fijnstof. Kinderen zijn namelijk actiever dan volwassenen en per kilogram lichaamsgewicht een factor van 2,3 meer lucht in ademen. In verhouding ademen zij dan ook meer fijnstof in dan volwassenen. Kinderen spenderen een groot gedeelte van hun tijd binnen school door. Het is dus van belang dat de lucht die de kinderen in ademen goed geventileerd wordt van gevaarlijke (fijn)stof en virussen. Een voorbeeld als oplossing uit ons assortiment is NWES98PLUS zakkenfilter, wat een anti-virus synthetische zakkenfilter is met een virucide coating.

Veel voorkomende filters in scholen & universiteiten

Veelvoorkomende filters voor scholen & universiteiten

De volgende filters worden veelvuldig toegepast in onderwijsinstellingen:

Compactfilters: Compactfilters worden gebruikt in HVAC-systemen om de lucht te zuiveren en schadelijke deeltjes zoals pollen, stof en bacteriën te verwijderen.

Paneelfilters:Paneelfilters zijn kosteneffectieve luchtfilters die vaak worden gebruikt in luchtsystemen om grote deeltjes te verwijderen en de levensduur van andere filters te verlengen.

Zakkenfilters: Zakkenfilters worden gebruikt in luchtbehandelingssystemen om de luchtkwaliteit te verbeteren door deeltjes op te vangen en te verwijderen.

Luchtreinigers IQAir: IQAir-luchtreinigers worden vaak ingezet om de luchtkwaliteit te optimaliseren door allergenen, virussen en schadelijke gassen te verwijderen.

UV-C Luchtreinigers FiltAir: UV-C-luchtreinigers zijn ontworpen om micro-organismen zoals bacteriën en virussen te doden en dragen bij aan een gezonde binnen omgeving.

Deze filters zijn essentieel om te voldoen aan de behoeften van scholen en universiteiten en om te zorgen voor een schone en gezonde leer- en werkomgeving.

Belangrijk bij het selecteren van filters voor scholen & universiteiten

Bij het selecteren van filters voor scholen en universiteiten moeten verschillende factoren in overweging worden genomen:

 • Luchtkwaliteit: Het type filter hangt af van de lokale luchtkwaliteit, de specifieke luchtkwaliteitsvereisten van de instelling en eventuele allergieën of gezondheidsproblemen van studenten en personeel.
 • Efficiëntie: Filters moeten effectief zijn in het verwijderen van de gewenste verontreinigingen. Dit omvat het overwegen van deeltjesgrootte, filtratie-efficiëntie en verwijdering van specifieke verontreinigingen.
 • Onderhoud: Gemakkelijk te onderhouden filters verminderen onderhoudskosten en minimaliseren stilstand tijd.
 • Energiebesparing: Filters moeten worden geselecteerd met het oog op energie-efficiëntie om de operationele kosten te minimaliseren.

Zo leveren wij luchtfilters met een hoge efficiency voor het afvangen van fijnstof met een lage luchtweerstand om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken. Het energieverbruik door de ventilatiesystemen spelen namelijk een grote rol bij de eigenaar of beheerder van een schoolgebouw.

Voorbeeldsituaties voor filtratie op scholen & universiteiten

 • Klaslokalen: In klaslokalen is een goede luchtkwaliteit cruciaal voor de concentratie en het welzijn van studenten. Luchtfilters in HVAC-systemen helpen bij het verwijderen van stof, allergenen en potentieel schadelijke deeltjes, waardoor een schone en gezonde omgeving wordt gecreëerd.
 • Bibliotheken en archiefruimten: Bibliotheken en archieven bevatten vaak kostbare boeken en documenten die gevoelig zijn voor schade door stof en micro-organismen. Geavanceerde luchtfiltratie oplossingen kunnen worden gebruikt om deze waardevolle collecties te beschermen tegen verontreinigingen.
 • Sportfaciliteiten: In sportzalen en fitnessruimten kan de luchtkwaliteit worden beïnvloed door zweet en geuren. Luchtfilters helpen bij het verwijderen van geur veroorzakende deeltjes en verbeteren de algehele atmosfeer.
 • Laboratoria: Wetenschappelijke laboratoria op universiteitscampussen vereisen strenge luchtfiltratie om te voldoen aan de eisen voor veiligheid en experimentele nauwkeurigheid. HEPA-filters en speciale gasfiltratie oplossingen worden vaak gebruikt om de luchtkwaliteit in laboratoria te handhaven.

Deze voorbeeldsituaties benadrukken het belang van filtratie in verschillende gebieden van onderwijsinstellingen, waarbij elke situatie unieke eisen stelt aan luchtkwaliteit en filtering.

Vrijblijvend filteradvies op maat voor scholen & universiteiten

Interfilter begrijpt het belang van filtratie in onderwijsinstellingen. Wij bieden op maat gemaakte filtratieoplossingen en staan klaar om vrijblijvend filteradvies te geven, doormiddel van een fijnstofmeting uit te voeren. Samen kunnen we de juiste filters selecteren om een schone, gezonde en productieve leer- en werkomgeving te garanderen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Klik onderstaand op onze whitepaper voor meer informatie over het toepassen van luchtfilters in het onderwijs. Bekijk hier het gehele filterassortiment.

Schone lucht binnen schoolgebouwen

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?