Aardwarmte

Filters voor aardwarmte

Het is van belang dat het warme water dat bij de productie vrijkomt goed te filtreren zodat de productieviteit aanzienlijk verbeterd. De noodzaak van het filteren van geothermisch water ligt hem in het voorkomen van verstoppingen die ontstaan door gruis wat schade kan veroorzaken aan drainage, pomponderdelen en de buizen van de warmtewisselaars.

Voor de juiste selectie van een filter zijn de volgende parameters van belang:

  • Debiet, stroomvolume van het te behandelen water
  • Temperatuur
  • Druk in het systeem
  • Micron grootte van de vervuiling
  • Concentratie en de verdeling van de deeltjes
  • De fysisch-chemische samenstelling van het water.
  • Porositeit en permeabiliteit Om verstopping te voorkomen in de injectieput moeten de openingen van de poriën bekend zijn.(Darcy)

Fijn filtratie

In de regel past men een kaarsenfilter toe voor fijnfiltratie. De permabiliteit van de formatie bepaalt de micron grootte, 1-10 micron. Voornamelijk worden hiervoor geplisseerde absolute element gebruikt met een diameter van 2,5 inch of 6 inch en een lengte van 40 inch en 60 inch. Deze elementen hebben een temperatuurbestendigheid van 90 ᵒC.

Direct naar:

Vloeistoffiltratie

Heeft u een vraag?