Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Berekening drukken

Druk

Wat is nu eigenlijk druk natuurkundig gezien? Hoe kun je dit op een eenvoudige manier uitrekenen?
Ook in de meteorologie worden verschillende aanduidingen voor druk gehanteerd.
Aan de hand van een illustratie en een aantal omrekeningen wordt een en ander duidelijker. Het is de bedoeling dat je de druk kunt berekenen

Wat is druk?

Een vaste stof, maar ook een gas of vloeistof kunnen een druk op een oppervlak uitoefenen.
Denk maar aan de wanden van een vat. Bij water in de zee wordt de druk hoger als je dieper duikt.
De druk die op jou wordt uitgeoefend wordt steeds hoger naarmate je je verder onder water bevindt.

Hoe bereken je druk?

Druk wordt berekend met de volgende formule: p= F/A
De grootheid druk wordt met de p aangegeven.
De p wordt klein geschreven. Deze p komt van het woord “pression’ in het Frans of “pressure” in het Engels.

  • F staat voor kracht (“force”). Dit geef je aan in newton (of N).
  • A staat voor oppervlakte (“area”). Let op: in vierkante meters of m2
  • Dus druk p = F/A.

Je krijgt dan kracht per oppervlakte uit. Als je de druk zo berekent krijg je het antwoord in pascal (Pa).

  • Dus 1 pascal (Pa) is 1 newton per vierkante meter of m2.
  • Let op: 1 pascal is niet zoveel.

Daarom wordt vaak gewerkt met kPa.
De k staat voor kilo, dat 1000 betekent.

  • Dus 1 kPa is 1000 newton per vierkante meter.

 

Hulp nodig bij uw berekening?

Stel hier uw vraag

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Contact