Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Berekening vloeistofstroom

Berekening vloeistof stroom

Wanneer we vloeistoffen door een leiding transporteren krijgen we te maken met de begrippen stroomsnelheid v en de volumestroomΦen met het doorstroomoppervlak A van de leiding.

Het verband tussen volumestroom, stroomsnelheid doorstroomoppervlak is: Φv=vxA

Voor het doorstroomoppervlak van de leiding kunnen we invullen ¼π2. De formule die het verband aangeeft tussen volumestroom en stroomsnelheid wordt dan: Φv=vx ¼πd2

Rekenvoorbeeld:
Door een ronde buis met een inwendige diameter van 5 cm stroomt water met een snelheid van 4 m/s. Bereken hoeveel water per seconde en per uur door deze leiding stroomt.

Oplossing:
Φv=vx ¼πd2
Φv= 4 m/s x ¼π x 0,052m2
Φv= 0,0079 m3/s
Dit vermenigvuldigt met 3600 s/uur levert de doorstroom hoeveelheid per uur:

Φv= 0,0079 m3/s x 3600 s/uur Φv= 28 m3/uur.


Op bovenstaande wijze kunnen we bijvoorbeeld ook de benodigde diameter van een leiding berekenen, wanneer de vereiste volumestroom en stroomsnelheid bekend zijn.

 

Hulp nodig bij uw berekening?

Stel hier uw vraag

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Contact