Interfilter is onderdeel van de Interair-groep

Berekening vloeistofstroom

Berekening vloeistof stroom

Wanneer we vloeistoffen door een leiding transporteren krijgen we te maken met de begrippen stroomsnelheid v en de volumestroom Φ en met het doorstroomoppervlak A van de leiding.                   

Het verband tussen volumestroom, stroomsnelheid doorstroomoppervlak is: Φv = v x A                                                  

Voor het doorstroomoppervlak van de leiding kunnen we invullen ¼π2. De formule die het verband aangeeft tussen volumestroom en stroomsnelheid wordt dan: Φv = v x ¼πd2

Rekenvoorbeeld:
Door een ronde buis met een inwendige diameter van 5 cm stroomt water met een snelheid van 4 m/s. Bereken hoeveel water per seconde en per uur door deze leiding stroomt.                                                                                             

Oplossing: 
Φv = v x ¼πd2
Φv = 4 m/s x ¼π x 0,052 m2
Φv = 0,0079 m3/s
Dit vermenigvuldigt met 3600 s/uur levert de doorstroom hoeveelheid per uur:                                                             

Φv = 0,0079 m3/s x 3600 s/uur   Φv = 28 m3/uur.


Op bovenstaande wijze kunnen we bijvoorbeeld ook de benodigde diameter van een leiding berekenen, wanneer de vereiste volumestroom en stroomsnelheid bekend zijn.